De gebroken ketting is een krachtig visueel element

Amnesty International

Voor Amnesty International België maakten we een campagne voor de ‘Leerstoel Amnesty International’, een prijs die ieder jaar door UGent wordt uitgereikt aan iemand die een bijzondere bijdrage leverde aan de verdediging van de mensenrechten. In 2020 zou de prijs gaan naar Adam Bodnar, commissaris voor mensenrechten in Polen en verdediger van juridische onafhankelijkheid, vrijheid van media en rechten van minderheden. Het evenement werd verplaatst naar een nog nader te bepalen datum omwille van corona. Als campagnebeeld gebruikten we een brekende ketting als verwijzing naar loskomen uit onaangename situaties. We legden een link met Polen door de kleuren van de Poolse vlag te gebruiken aangevuld met zwart.