Hannah Arendt Instituut

Het Hannah Arendt Instituut verbindt wetenschap met beleid, middenveld en burgers, om zo het samenleven in diversiteit te verbeteren. Wij maakten voor de organisatie een grafische identiteit en stramien, om publicaties mee vorm te geven. En op basis daarvan deden we het grafisch ontwerp van de uitgave ‘Stadvernieuwing voor stedelijkheid’.