Regionaal Landschap Schelde-Durme

Regionaal Landschap Schelde-Durme is een van de 16 Regionale Landschappen in Vlaanderen. De organisatie ijvert voor natuur, erfgoed en landschap. Wij maakten dit typografisch campagnebeeld. De lijnen verbinden de verschillende woorden en zijn een grafische interpretatie van wat we zien op wandelkaarten. De kijker wordt mee op wandel genomen door het beeld.

Ontwerp van een campagnebeeld